Financieel gereed melden

Order financieel gereed melden, toevoegen van kostenspecificatie.

 • na het technisch gereed melden moeten de kosten vastgelegd worden

Algemeen

VOC / Portaal kan op 2 manieren opdrachten verstrekken.

 • orders op basis van nacalculatie

 • orders met vaste taakprijzen vanuit de raamovereenkomsten

Deze verstrekte orders moeten op verschillende wijze financieel worden afgehandeld, zie hieronder de uitleg.

Financieel gereedmelden : nacalculatie orders

 • klik op de tegel "Technisch gereed" voor het financieel gereed melden van orders

 • klik/kies de order welke financieel gereed gemeld moet worden

 • detail kaart wordt geopend

 • kies in de menubalk op "Kosten-/taak specificatie"

 • kaart voor het invoeren van de nacalculatie kosten wordt geopend, geef in de juiste BTW kolom de kosten per kostensoort in, of geef het totaalbedrag in

 • de BTW is verlegd, de kolom BTW geen mag NOOIT gebruikt worden, BTW verleg wil niet zeggen dat de BTW O (geen) is

 • klik boven in het menu "kostenspecificatie definitief maken"

 • klik op sluiten

 • order in steekproef : het kan voorkomen dat na invoeren van de kosten er een goedkeuringsaanvraag verstuurd wordt naar de opdrachtgever, dan zal deze melding verschijnen

 • de opdrachtgever zal dan eerst goedkeuring moeten geven voor de kostenspecficatie voordat deze order verder afgehandeld en gefactureerd kan worden

Aandachtspunt toepassing B.T.W.

Let op bij de facturatie: voor de toepassing van btw op de uitgevoerde werkzaamheden zijn enkele uitzonderingen van toepassing:

 • Het isoleren, schilderen, stukadoren en behangen van woningen die ouder zijn dan 2 jaar valt onder het 9%-tarief. De gebruikte (isolatie en behang)materialen vallen onder het 21%-tarief

 • Ook het schoonmaken in de woning valt onder het 9%-tarief. Hierbij geldt dat de woning niet ouder dan 2 jaar hoeft te zijn. Onder het 21%-tarief vallen schoonmaakwerkzaamheden aan de buitenkant van de woning en diverse specifieke schoonmaakdiensten.

Voor meer informatie kunt u de website van de Belastingdienst raadplegen.


Financieel gereedmelden : orders met vaste taakprijzen

De eerste stappen zijn gelijk aan het financieel gereedmelden van een nacalculatie order

 • start tegelmenu "Technisch gereed"

 • Kies de order welke financieel gereed gemeld moet worden

 • kies in de menubalk "kosten- taakspecificatie"

 • na het openen van de order met vaste taakprijzen zullen de taakregels zichtbaar worden met de vaste taakregels

 • indien van toepassing kan het aantal aangepast worden wanneer er meer- of minderwerk uitgevoerd is, of er kan een nieuwe taakregel worden toegevoegd welke is opgenomen in de raamovereenkomst met de co-maker

 • wanneer deze aanpassingen of geen aanpassingen zijn doorgevoerd, klik boven in de balk op "kostenspecificatie definitief maken" en op Sluiten

Aandachtspunt toepassing B.T.W.

Let op bij de facturatie: voor de toepassing van btw op de uitgevoerde werkzaamheden zijn enkele uitzonderingen van toepassing:

 • Het isoleren, schilderen, stukadoren en behangen van woningen die ouder zijn dan 2 jaar valt onder het 9%-tarief. De gebruikte (isolatie en behang)materialen vallen onder het 21%-tarief

 • Ook het schoonmaken in de woning valt onder het 9%-tarief. Hierbij geldt dat de woning niet ouder dan 2 jaar hoeft te zijn. Onder het 21%-tarief vallen schoonmaakwerkzaamheden aan de buitenkant van de woning en diverse specifieke schoonmaakdiensten.

Voor meer informatie kunt u de website van de Belastingdienst raadplegen.


BIJLAGE TOEVOEGEN I.V.M. ORDERS in STEEKPROEF

Bij het financieel gereed melden kan het voorkomen dat de order in de steekproef valt.
Daarmee moet de planner welke de order heeft vrijgegeven goedkeuring geven.
Om de planner inzicht te geven waarvoor hij goedkeuring moet geven verzoeken wij de co-maker om middels de optie bijlage een overzicht toe te voegen waarin de kosten die gemaakt zijn zichtbaar te maken.

Dit kan op onderstaande wijze:

 1. klik boven in de balk op "BIJLAGE"

 2. klik op "NIEUW"

 3. kies in je eigen map op je PC of netwerk het bestand met kostenoverzicht, dit kan een PDF-, Excel- of WORD document zijn

 4. kies sluiten, bestand is toegevoegd