Factureren

Orders factureren aan opdrachtgever (VOC of Portaal).

 • wanneer alle kosten vastgelegd zijn kunnen 1 of meerdere orders gefactureerd worden

 • klik op het tegel menu "Te factureren"

 • overzicht van orders welke technisch en financieel gereed gemeld zijn worden getoond

 • klik op de 3 puntjes om 1 of meerdere orders te selecteren

 • wanneer op de 3 puntjes geklikt is kan men 1 of meerdere orders aanvinken op te factureren

 • Na het selecteren van 1 of meerder orders zal detail scherm van de factuur geopend worden, daarbij moeten de volgende zaken verder aangevuld worden :

 1. intern factuurnummer : nummer van de co-maker uit eigen factuur systeem

 2. omschrijving van de factuur

 3. totaal bedrag van de factuur, dit kan overgenomen worden uit het totalen overzicht ( zie groene pijl )

 • vervolgens klikken we boven in de menubalk op factuur/creditbijlage en voegen een bijlage toe ( Excel, Word, PDF-bestand) uit eigen administratie waarop de gehele factuur verantwoord wordt

 • daarna kiezen we de knop Indienen, waarop de factuur digitaal in het systeem wordt vastgelegd en opgepakt wordt door de financiële administratie van VOC/Portaal

Credit factuur sturen.

Algemeen.
In het LeveranciersPortaal kunnen geen creditfacturen aangemaakt worden.

Werkwijze is als volgt:

 • zoek in het LeveranciersPortaal de factuur waarover het gaat, dit kan in het tegel/tabje Facturen/Ingediend

 • maak in u eigen administratie een credit factuur, vermeld hierop:
  - Factuurnummer - opdrachtgever, zie onderstaand dit nummer begint met IF...
  - Intern factuurnr. = nummer wat u zelf in het LeveranciersPortaal heb ingegeven
  - eventueel ordernummer OVV
  - correctie bedrag waarover de creditfactuur gaat

 • Mail deze creditfactuur aan inkoopfacturen@voc-onderhoud.nl

Klik hier naast voor instructie video : factureren nacalculatie order