Concept facturen

Wanneer facturen in concept staan , zijn deze nog niet volledig afgehandeld.

Start via menu de module facturen / concepten

  1. Klik op home , als de werkbalk verborgen is

  2. Selecteer in het grind (middelste scherm) de concept factuur

  3. Klik op details

Onderstaand scherm verschijnt:

  1. Geef eigen factuur nr

  2. Neem totaal bedrag over

  3. Voeg factuurbijlage toe

  4. Klik op indienen