Accepteren orders

Aangeboden orders accepteren.

  • order die aangeboden zijn kunnen via detail kaart beoordeeld worden en vervolgens geaccepteerd worden

  • open in het hoofdscherm het menu "Ter uitvoering", klik op deze tegel

  • klik op op het order nummer, om order te openen

  • detail kaart met alle gegevens wordt geopend

  • klik boven in de menu balk tabje "Taken Beheren" op de optie "Accepteren"

  • order is geaccepteerd en is verplaatst naar menu "Geaccepteerd"

Aandachtspunt:

  • eenmaal geaccepteerd kan de status niet meer aangepast worden.

Inkoop- verkoopwijze orders.

De orders worden aangeboden middels 2 soorten inkoop/verkoopwijze.

  • Vaste taakprijs : afrekenwijze middels eenheidsprijzen zoals opgenomen in de raamovereenkomst

  • Nacalculatie : afrekenwijze op basis van uren/materialen

De kolom verkoopwijze is zichtbaar in ieder sun-menu.

Klik hier naast voor instructie video : accepteren orders