Proces afhandelen orders

Proces afhandelen orders in Leveranciersportaal

Onderstaand in grote lijn het proces voor het afhandelen van orders binnen het Leveranciersportaal.

Klik op de link in iedere stap voor een korte uitleg.

Stap 1 : inloggen Leveranciersportaal DE-DO

  • na ontvangen van e-mail dat er een order klaar staat kan er ingelogd worden op het Leveranciersportaal

Stap 2.a : aangeboden orders accepteren.

  • order die aangeboden zijn kunnen via detail kaart beoordeeld worden en vervolgens geaccepteerd worden

Stap 2.b : aangeboden orders weigeren.

  • wanneer aangeboden order niet juist is of verkeerd is aangeboden kan deze na beoordeling geweigerd worden

Stap 3 : aangeboden orders Technisch gereed melden, het werk is klaar.

  • na het gereedkomen van de order moet deze als eerste technisch gereed gemeld worden

Stap 4 : order financieel gereed melden, toevoegen van kostenspecificatie.

  • na het technisch gereed melden moeten de kosten vastgelegd worden

Stap 5 : Taakregels toevoegen.

  • het toevoegen van taakregels wanneer deze ontbreken in de opdracht en werkzaamheden zijn toch na goedkeuring opzichter uitgevoerd

Stap 6 : orders factureren aan opdrachtgever (VOC of Portaal).

  • wanneer alle kosten vastgelegd zijn kunnen 1 of meerdere orders gefactureerd worden

  • aanmaken en versturen van creditfacturen

Toevoegen van bijlage of extra informatie.